Beplantning

Beplantning mod vej

Alle grundejere har pligt til at vedligeholde hække, træer eller anden beplantning mod offentlige veje og stier samt private fællesveje og stier, så der ikke opstår gener for færdslen.
BilagStørrelse
PDF ikon Fritrumsprofil82.07 KB

Hvad skal beskæres?

Du har pligt til at beskære din egen beplantning der hænger ud over veje, stier og fortove af hensyn til trafiksikkerheden og fremkommeligheden.

Det er vigtigt at beskære din beplantning for at sikre gode oversigtsforhold og for at alle kan færdes sikkert på stier og fortove.

Beskæringen af træer og buske bør ske, så de kan vokse i hele vækstperioden uden at vokse ud i fortov, sti eller rabat. Ved beskæringen bør der tages højde for, at sne og vand kan tynge grenene. Beskær derfor ekstra tilbage, hvor det kan ske.

Vi anbefaler at beplantningen fra ens ejendom altid lever op til fritrumsprofilen.

Kommunens tilsyn

Kommunens Park- og Vejafdeling fører tilsyn med hække og anden beplantning langs veje og stier og på fortove. Ser vi beplantninger der er til gene for vejens vedligeholdelse eller er til fare for trafikken, gør vi opmærksom på at der bør beskæres – enten personligt eller skriftligt. Vi håber, at du som grundejer vil være med til at sørge for, at det er rart og nemt at færdes på fortove, stier og veje. Grundejere, der ikke overholder disse krav kan i sidste ende risikere, at vi udfører det for grundejerens regning.

Hvis du oplever, at du ikke kan færdes uhindret på vej, sti eller fortov på grund af træer, buske eller hæk, kan du indberette det via kommunens "Giv-et-praj" formular.

Hvad skal du være opmærksom på?

Vær opmærksom på at der i lokalplaner også kan være angivet specielle krav til type og udseende af fx hæk eller hegn.

Som grundejer kan du også have forpligtelsen til at renholde fortov og sti for ukrudt mv. Det kan du læse mere om på siden 'Når det er vinter'.

Kontaktinformation

Kontakt til Trafikteamet

Du kan skrive til os på trafik@faxekommune.dk

Du kan også ringe til os på 5620 3040

Sagsbehandlingstider                                         Vi har en sagsbehandlingstid på op til 3 uger. I perioder af året, kan der forekomme længere sagsbehandlingstider.

Opdateringsdato: 11.09.2019 - 10:15