Beplantning

Beplantning mod vej

Alle grundejere har pligt til at vedligeholde hække, træer eller anden beplantning mod offentlige veje, stier, fortove og rabatter samt på privat fælles veje, så der ikke opstår gener for færdslen.
BilagStørrelse
PDF ikon Fritrumsprofil82.07 KB

Hvad skal beskæres?

Du har pligt til at beskære din egen beplantning der hænger ud over veje, stier, fortov og rabatter af hensyn til trafiksikkerheden og fremkommeligheden.

Det er vigtigt at beskære din beplantning for at sikre gode oversigtsforhold og for at alle kan færdes sikkert.

Beskæringen af træer og buske bør ske, så de kan vokse i hele vækstperioden uden at vokse ud på vejarealet. Ved beskæringen bør der tages højde for, at sne og vand kan tynge grenene. Beskær derfor ekstra tilbage, hvor det kan ske.

Kommunens tilsyn

Faxe Kommune fører tilsyn med hække og anden beplantning langs vejarealet. Ser vi beplantninger der er til gene for vejens vedligeholdelse eller er til fare for trafikken, gør vi opmærksom på det. Grundejere, der ikke overholder pligten til at beskære egen beplantning der hænger ud over vejarealet, kan i sidste ende risikere at kommunen udfører beskæringen for grundejerens regning.

Hvis du oplever, at du ikke kan færdes uhindret på vej, sti eller fortov på grund af træer, buske eller hæk, kan du indberette det via kommunens "Giv os et praj" formular.

Hvad skal du være opmærksom på?

Vær opmærksom på at der i lokalplaner kan være angivet specielle krav til type og udseende af fx hæk eller hegn.

Som grundejer har du også pligt til at renholde fortov og sti, herunder fjerne ukrudt og rydde sne. Du kan læse mere om reglerne her.

Kontaktinformation

Trafik
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 5620 3040
E-mail: trafik@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9:00-13:00. Torsdag fra 9:00-17:00.

Sagsbehandlingstiden kan variere, men gennemsnitlig er sagsbehandlingstiden mellem 2-4 uger.

 

Opdateringsdato: 19.09.2023 - 06:59