Lån af veje og pladser
Cykelløb

Lån af veje og pladser

Det er muligt at låne offentlige torve, grønne pladser og ved særlige tilfælde at spærre veje af til arrangementer.

De frie pladser og veje kan anvendes til stadepladser, teater, cirkus, motions-og cykelløb, musik, demonstrationer og større arrangementer.

Læs mere om de enkelte typer arrangementer herunder og find information om hvordan du ansøger om lån af vej eller plads.

Stadepladser

På centrale torve og pladser i Faxe Kommune, er der mulighed for at sælge varer fra en stadeplads. En stadeplads er et areal hvor der kan opstilles fx. et bord, en vogn, en varebil eller lignende, hvorfra varerne kan sælges.

Det er muligt at få en fast daglig, ugentlig eller månedlig stadeplads. Dog kan der være perioder hvor pladsen er optaget til andre formål. Det kan fx. være særlige arrangementer, vejarbejde eller lignende.

På en stadeplads kan der sælges de varer næringsloven giver mulighed for. Ved salg af fødevarer, skal gældende regler om håndtering og salg altid overholdes.

Biler skal parkeres på nærliggende parkeringspladser, med mindre at vognen er en del af stadepladsen.

Salgsvogne og private biler, som er nødvendige for at sælge varer fra stadepladsen, må maksimalt veje 3.500kg.

Stadepladsens placering på torve og pladser anvises af kommunen. Stadepladser materiel skal fjernes hver dag efter lukketid.

 

Vær opmærksom på faste arrangementer på torvepladser:

  • Vinkældertorvet i Faxe kan ikke benyttes om torsdagen, da det benyttes til Torvedage.
  • Torvet i Haslev kan ikke benyttes hver den 1. lørdag i måneden fra kl. 10.00-15.00 i perioden fra april til oktober, da det benyttes til Torvedage.

Særlige arrangementer og gågade

Veje, torve, pladser kan benyttes til særlige arrangementer og gågade. Det er en forudsætning at arrangementet er åbent for alle. Særlige arrangementer og omdannelse af gaderne til gågade kan være til fx. byfester, 1. maj arrangement, kulturnat mv.

Det er muligt at få afspærret et præcist defineret område til arrangementet.

Ved større arrangementer er det ansøgeren der forestår fordelingen af stadepladser mv.

Ved fremsendelse af ansøgning vedr. afspærring af vejareal, skal der vedlægges en skilteplan for afspærringen samt omkørselsplan for området.

Udendørsservering

Hvis du ønsker at benytte en del af fortovet til borde og stole til udendørsservering, skal du huske at søge om tilladelse.

Det er muligt at opsætte borde og stole til udendørsservering ud for butik, café eller restaurant, hvor det ikke er til gene for den almindelige færdsel. Borde og stole mv., må heller ikke spærre for adgangen til forretninger, opgange, porte, cykelstativer o.l.

Efter butikkens lukketid skal alle borde, stole, parasoller mv. fjernes fra fortovet.
Der skal sørges for, at der er rent på og omkring det areal, hvor udendørsserveringen foregår. Det betyder, at der fx. ikke må ligge affald og madrester på gaden eller fortovet, som stammer fra udendørsserveringen.

Motions- cykelløb

Hvis I skal afholde et motions- eller cykelløb i Faxe Kommune, skal du være opmærksom på om det kræver tilladelse.

Hvis der afholdes et motions- eller cykelløb i Faxe Kommune, som ikke kræver

  • Afspærring af vej, sti eller fortov
  • Lån af offentligt areal
  • Opstilling af skilte, boder, telte eller lignende

kan løbet afholdes uden tilladelse fra kommunen.

Hvis I vil være sikre på, at løbet ikke er eller kommer i konflikt med andre arrangementer, gravearbejder, asfaltarbejder mv., så indsend alligevel en ansøgning og vi tjekker op på dette.

Uden tilladelse skal I være opmærksom på flg.:

  • at færdslen på veje, stier og fortove skal ske efter færdselslovens bestemmelser.
  • der skal indhentes tilladelse ved ejerne, hvis private fællesveje- og stier på landet eller andre private arealer benyttes.
  • der må ikke påføres maling eller andet på vejbelægninger og andet vejudstyr (skilte, beplantning mv.), som ikke kan fjernes ved arrangementets afslutning.

Hvis motions- eller cykelløbet kræver kommunens tilladelse, skal der indsendes en ansøgning senest 15 arbejdsdage før arrangementet.

Vejfester

På de mindre villaveje er det muligt at afspærre en del af vejarealet til afholdelse af vejfest. Det skal dog være muligt for beredskabet mm. at passere i gaden.

Det vil hjælpe os meget, hvis I forinden ansøgningen fremsendes har taget stilling til hvordan I afspærrer vejen og medsender det i ansøgningen.

Film- og videooptagelse

Hvis der er behov for at benytte veje eller pladser i forbindelse med film- og videooptagelser, skal I søge kommunen om tilladelse til at filme.

Hvis det er behov for at afspærre dele af vejen, skal I på forhånd have taget stilling til hvordan I ønsker af afspærre vejen. Dette skal vedlægges på kortbilag til ansøgningen.

Opsætning af stillads og containere

Hvis du i en periode har brug for at placere en container på offentligt vej (kørebane, fortov, cykelsti mv.), skal du søge om tilladelse.

Ansøgninger om opsætninger af containere behandles i løbet af få dage. Hvis det haster meget, kan du samtidig med den digitale ansøgning skrive en mail til os.

Ved ansøgninger om yderligere materiel - stillads, skurvogne eller lign. behandles ligeledes i løbet af få dage, men vær opmærksom på, at der i travle perioder kan være op til 7 arbejdsdages behandlingstid.

Vær opmærksom på, at selvom det er til et privat hus, der er behov for at opsætte materiel på vejarealet, er det i langt de fleste tilfælde ejeren af materiellet, der skal ansøge om tilladelse til opsætning på vejarealet.

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer og pladser i Faxe Kommune

Hvis du skal benytte muligheden for at låne vores veje og pladser, forudsætter det at arrangementet overholder retningslinjerne i regulativet.

Regulativet og tilhørende bilag finder du her på siden.

Se her hvordan du søger om lån af vej eller plads

Ansøgning skal fremsendes digitalt ved hjælp af vores løsning på virk.dk. For ansøgninger om lån af veje og plads til de forskellige typer arrangementer, skal du under sagstype vælge 'Råden over vejareal vedr. arrangement', for ansøgning om opstilling af container, stilladser og øvrig materiel, skal du under sagstype vælge 'Råden over vejareal vedr. materiel'.

Du skal bruge dit NemID for at søge om lån af veje og pladser, så hav gerne det klar når du går igang. Få hjælp til ansøgningen i den visuelle guide her på siden.

Kontaktinformation

Kontakt til Trafikteamet

Du kan skrive til os på trafik@faxekommune.dk

Du kan også ringe til os på 5620 3040

Opdateringsdato: 09.09.2019 - 15:40