Lån af veje og pladser
Cykelløb

Lån af veje og pladser

Det er muligt at låne offentlige torve, grønne pladser og ved særlige tilfælde at spærre veje af til arrangementer.

De frie pladser og veje kan anvendes til stadepladser, teater, cirkus, motions- eller cykelløb, musik, demonstrationer og større arrangementer.

Læs mere om de enkelte typer arrangementer herunder.

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer og pladser i Faxe Kommune

Hvis du skal benytte muligheden for at låne vores veje og pladser, forudsætter det at arrangementet overholder retningslinjerne i regulativet.

Regulativet og kort over pladser og torve finder du her på siden.

Se her hvordan du søger om lån af vej eller plads

Ansøgning skal fremsendes digitalt på www.rov.vd.dk. For ansøgninger om lån af veje og plads til de forskellige typer arrangementer, skal du under 'ansøg om' vælge 'Tilladelse til arrangement'.

For ansøgning om opstilling af container, stilladser og øvrig materiel, skal du under 'ansøg om' vælge 'Materieltilladelse'.

Du skal bruge dit NemID eller MitID for at søge om lån af veje og pladser, så hav gerne det klar når du går i gang. Få evt. hjælp til ansøgningen i vejledningen her på siden.

Stadepladser

På centrale pladser og torve i Faxe Kommune, er der mulighed for at sælge varer fra en stadeplads. En stadeplads er et areal hvor der kan opstilles et bord, en vogn, en varebil eller lignende, hvorfra varerne kan sælges.

Det er muligt at få en fast daglig, ugentlig eller månedlig stadeplads. Dog kan der være perioder hvor pladsen er optaget til andre formål. Det kan være ved særlige arrangementer, vejarbejde eller lignende.

På en stadeplads kan der sælges de varer næringsloven giver mulighed for. Ved salg af fødevarer, skal gældende regler om håndtering og salg altid overholdes.

Biler skal parkeres på nærliggende parkeringspladser, medmindre vognen er en del af stadepladsen.

Salgsvogne og private biler, som er nødvendige for at sælge varer fra stadepladsen, må maksimalt veje 3.500kg.

Stadepladsens placering på pladser og fortove anvises af kommunen. Materiel ved stadepladsen skal fjernes hver dag efter lukketid.

Vær opmærksom på faste arrangementer på pladser og torve i Faxe Kommune:

  • Vinkældertorvet i Faxe benyttes til torvedage om torsdagen. Hvis du ønsker at benytte Torvet på torvedage, skal det aftales med Faxe Borger & Erhvervsforening.
  • Torvet i Haslev benyttes til torvedage hver den 1. lørdag i måneden fra kl.10.00-15.00 i perioden fra april til oktober. Hvis du ønsker at benytte Torvet på torvedage, skal det aftales med Haslev Handelsstandsforening.

Særlige arrangementer og gågade

Veje, torve, pladser kan benyttes til særlige arrangementer og gågade. Det er en forudsætning at arrangementet er åbent for alle. Særlige arrangementer og omdannelse af gaderne til gågade kan være til byfester, 1. maj arrangement, kulturnat mv.

Det er muligt at få afspærret et præcist defineret område til arrangementet.

Ved større arrangementer er det ansøgeren der forestår fordelingen af stadepladser mv.

Hvis der er behov for at afspærre vejen, skal du sammen med ansøgningen fremsende en skilteplan til kommunens godkendelse.

Udendørsservering

Hvis du ønsker at benytte en del af fortovet til borde og stole til udendørsservering, skal du søge om tilladelse.

Det er muligt at opsætte borde og stole til udendørsservering ud for butik, café eller restaurant, hvor det ikke er til gene for den almindelige færdsel. Borde og stole mv., må heller ikke spærre for adgangen til forretninger, opgange, porte, cykelstativer o.l.

Efter butikkens lukketid skal alle borde, stole, parasoller mv. fjernes fra fortovet.
Der skal sørges for, at der er rent på og omkring det areal, hvor udendørsserveringen foregår. Det betyder, at der ikke må ligge affald og madrester på gaden eller fortovet, som stammer fra udendørsserveringen.

Motions- eller cykelløb

Hvis du skal afholde et motions- eller cykelløb i Faxe Kommune, skal du være opmærksom på om det kræver tilladelse.

Hvis der afholdes et motions- eller cykelløb, som ikke kræver

  • Afspærring af vej, sti eller fortov
  • Lån af offentligt areal
  • Opstilling af skilte, boder, telte eller lignende

kan løbet afholdes uden tilladelse fra kommunen.

Hvis du vil være sikre på, at løbet ikke er eller kommer i konflikt med andre arrangementer, gravearbejder, asfaltarbejder mv., indsend alligevel en ansøgning og så vi tjekker op på dette.

Uden tilladelse skal du være opmærksom på flg.:

  • at færdslen på veje, stier og fortove skal ske efter færdselslovens bestemmelser.
  • der skal indhentes tilladelse ved ejerne, hvis private fællesveje- og stier på landet eller andre private arealer benyttes.
  • der må ikke påføres maling eller andet på vejbelægninger og andet vejudstyr (skilte, beplantning mv.), som ikke kan fjernes ved arrangementets afslutning.

Hvis motions- eller cykelløbet kræver kommunens tilladelse, skal der indsendes en ansøgning minimum 15 arbejdsdage før arrangementet.

Vejfester

Hvis du vil benytte veje eller pladser i forbindelse med afholdelse af vejfest, skal du søge om tilladelse.

Hvis der er behov for at afspærre vejen, skal du sammen med ansøgningen fremsende en skilteplan til kommunens godkendelse.

Film- og videooptagelse

Hvis du vil benytte veje eller pladser i forbindelse med film- og videooptagelser, skal du søge om tilladelse.

Hvis der er behov for at afspærre vejen, skal du sammen med ansøgningen fremsende en skilteplan til kommunens godkendelse.

Opsætning af stillads og containere

Hvis du i en periode har brug for at placere en container, stillads, skurvogne eller lign. på offentligt vej (kørebane, fortov, cykelsti mv.), skal du søge om materieltilladelse.

Vær opmærksom på, at selvom det er til et privat hus, der er behov for at opsætte materiel på vejarealet, er det i langt de fleste tilfælde ejeren af materiellet, der skal ansøge om tilladelse til opsætning på vejarealet.

Kontaktinformation

Trafik
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 5620 3040
E-mail: trafik@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9:00-13:00. Torsdag fra 9:00-17:00.

Sagsbehandlingstiden kan variere, men gennemsnitlig er sagsbehandlingstiden mellem 2-4 uger.

 

Opdateringsdato: 19.09.2023 - 06:59