Turisme & Erhvervsudvikling

Analyser og publikationer.

Markedsstrategi 2023

Med en Femern Belt-forbindelse indenfor et overskueligt tidsperspektiv, har Faxe Kommune i samarbejde med Erhvervshus Sjælland - som en del af projektet Femern Fyrtårn - fået genbesøgt både sin erhvervsstrategi og sin planlægning for området omkring motorvejen i Rønnede.
 

Vandrelandet Selandia

En analyse bestilt af Faxe og Næstved kommuner, Dansk Kyst og Naturturisme, Realdania samt VisitSydsjælland & Møn. Analysearbejdet blev igangsat i foråret 2022.

Nyheden kan læses her Trædesten til en ny sydsjællandsk vandrerute er kommet vigtige skridt videre

 

Detailhandelsredegørelse for aflastningsområde i Haslev

Detailhandelsredegørelsen fra 2022 undersøger effekten for handelslivet i og omkring Haslev ved udlæg af et aflastningscenter ved Lysholm Alle/Grønlandsgade.

 

Detailhandelsanalyse 2022

Ved vedtagelsen af Kommuneplan 2021 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en ny analyse af handelslivet i Faxe Kommune. Detailhandelsanalysen vil udgøre et grundlag for kommuneplanlægningen og skal bidrage som vidensgrundlag for handelslivets øvrige aktører, herunder forretningsdrivende, grundejere og erhvervsdrivende. Analysen skal desuden bidrage til grundlaget for en politisk stillingtagen til konkrete butiksprojekter og ny planlægning for detailhandel.

 

 

Kontaktinformation

Center for Plan & Miljø

Turisme og erhvervsudvikling

Frederiksgade 9

4690 Haslev

 

Tine Jeppesen

Tlf. 5620 3746

 

Maria Sjøstrøm

Tlf. 5620 3026

Opdateringsdato: 05.02.2024 - 15:12