Turisme & Erhvervsudvikling

Analyser og publikationer.

Markedsstrategi 2023

Med en Femern Belt-forbindelse indenfor et overskueligt tidsperspektiv, har Faxe Kommune i samarbejde med Erhvervshus Sjælland - som en del af projektet Femern Fyrtårn - fået genbesøgt både sin erhvervsstrategi og sin planlægning for området omkring motorvejen i Rønnede.
 

Vandrelandet Selandia 2022

Trædesten til en ny vandrerute lavet af Faxe og Næstved kommuner, Dansk Kyst og Naturturisme, Realdania samt VisitSydsjælland & Møn.

Rapporten Vandrelandet Selandia kan læses under bilag.

 

Detailhandelsredegørelse for aflastningsområde i Haslev 2022

Detailhandelsredegørelsen fra 2022 undersøger effekten for handelslivet i og omkring Haslev ved udlæg af et aflastningscenter ved Lysholm Alle/Grønlandsgade.

 

Detailhandelsanalyse 2022

Ved vedtagelsen af Kommuneplan 2021 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en ny analyse af handelslivet i Faxe Kommune. Detailhandelsanalysen vil udgøre et grundlag for kommuneplanlægningen og skal bidrage som vidensgrundlag for handelslivets øvrige aktører, herunder forretningsdrivende, grundejere og erhvervsdrivende. Analysen skal desuden bidrage til grundlaget for en politisk stillingtagen til konkrete butiksprojekter og ny planlægning for detailhandel.