Den styrkede pædagogiske læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan

Der er med ny dagtilbudslov med virkning fra den 1. juli 2018 nye krav til rammer og indhold for arbejdet med de pædagogiske læreplanstemaer – styrket pædagogisk læreplan. Lovændringen omfatter en række nye elementer og som følge her af skal den styrkede pædagogiske læreplan først være fuldt implementeret senest to år efter lovens ikrafttrædelse, det vil sige den 1. juli 2020.

 

I de nye krav er følgende temaer centrale:

 

  • Fælles pædagogisk grundlag med en række centrale elementer som leg, børnefællesskaber, et bredt læringsbegreb, barnesyn, forældresamarbejd osv.
     
  • Arbejdet med etablering af et pædagogisk læringsmiljø hele dagen herunder rutinesituationer, planlagte og børneinitieret aktiviteter og leg, beskrivelse af de seks læreplanstemaer samt nye brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring for hvert læreplanstema.
     
  • At den pædagogiske læreplan skal forholde sig til børn i udsatte positioner, forældresamarbejde om børns læring, sammenhæng til børnehaveklassen samt samarbejde med det omkringliggende samfund.
     
  • Etablering af en styrket evalueringskultur i dagtilbud.

Her er link til Socialministeriets hjemmeside omhandlende den styrkede pædagogiske lærerplan