Sprog, læsning og skrivning

Sprog, læsning og skrivning

Kommunens Sprog- og læsekonsulent står i spidsen for vedvarende udvikling af kommunens samlede arbejde med literacy på 0-18 års området, og samarbejder bredt og tværfagligt med øvrige ressourcepersoner i kommunen for at understøtte den røde tråd i kommunens praksisindsatser.

Literacy i Faxe Kommune

Her kan du læse om Faxe Kommunes nye strategi for arbejdet med sprog, læsning og skrivning, i daglig tale literacy, på 0-18 års området.