Trygt og Sundt Videre & TryghedsCirklen

Trygt og Sundt Videre er et udviklingsprojekt mellem dagtilbud og sundhedsplejen i Faxe Kommune. 
Som en del af projektet tilbydes alle familier, der har børn der begynder i dagpleje/vuggestue og børnehave et Fælles besøg.

TryghedsCirklen er et tilbud til alle forældre, der oplever udfordringer med deres 0-6 årige barn. Hvis dit barn fx er usikkert ift. andre mennesker/situationer, har svært ved at spørge om hjælp/blive trøstet eller ikke kan mærke egne/andres grænser, så kan et Tryghedscirkel-forløb hjælpe jer på vej. På forløbet kan du blive klogere på dit barns signaler/behov og blive mere opmærksom på dine egne reaktioner samt få nye handlemuligheder ift. dit barn.