Forældrene er tilfredse med Faxe Kommunes dagtilbud

Faxe Kommune ligger lige over landsgennemsnittet i ny undersøgelse af forældrenes tilfredshed, som Indenrigs- og Boligministeriet står bag.
En klar tillidserklæring til et personale, som arbejder fagligt dygtigt i kommunens dagtilbud, lyder det fra dagtilbudschef Stine Knudsen.

Spørger man forældre, som har børn i Faxe Kommunes dagtilbud, om de er tilfredse med deres dagtilbud, så er svaret et rungende ja.

I hvert fald svarer 86,6 procent af de forældre i Faxe Kommune, som har deltaget i Indenrigs- og Boligministeriets undersøgelse, at de enten er tilfredse (42 %) eller meget tilfredse (44,5 %) med deres børns dagtilbud i kommunen.

Fire procent giver udtryk for, at de er utilfredse - resten siger hverken-eller.

- Det er et pænt skulderklap og et udtryk for tillid til, at personalet er fagligt dygtigt til deres arbejde. Den tillid er jeg glad for personligt og naturligvis også på personalets vegne. Personalet gør alt hvad de kan for at få det bedste ud af hverdagen i de rammer, som dagtilbuddene udgør. Vi hviler ikke på laurbærrene men ser det som rygstøtte til det udviklingsarbejde med kvalitet, som ligger foran os, siger dagtilbudschef Stine Knudsen.

Forældretilfredshed er højt på den politiske prioriteringsliste i Faxe Kommune.
Det understøttes ikke mindst af investering i øget normering og indsatsen Børn i Fællesskaber, som dækker både dagtilbud og skoler.

- På dagtilbudsområdet har vi et mål og en ambition om at arbejde for høj kvalitet. Derfor er jeg glad for at se, at vi i 2022-undersøgelsen placerer os lige over landsgennemsnittet og over de kommuner, som vi normalt sammenligner os med, siger Mikkel Dam, formand for Børn og Læringsudvalget og tilføjer:

- Jeg tror og håber også, at det er vores indsats med ændret struktur på dagtilbudsområdet, nært samarbejde med forældrene i bestyrelser for hver enkelt institution og ikke mindst mere faglig ledelse i hvert enkelt dagtilbud, som slår igennem i sådan en tilfredshedsundersøgelse. Vi har et uændret stort fokus på dagtilbudsområdet, og normering er én af de vigtige faktorer, blandt flere, for at skabe endnu bedre kvalitet. Det vil derfor også have vores opmærksomhed, at endnu mere af pædagogernes arbejdstid bliver anvendt til børnetid.

Center for Børn, Unge & Familier er undervejs med en større udviklingsplan for kommunens dagtilbud, som Børn og Læringsudvalget bliver præsenteret for i september.

- Den udviklingsplan skal konkretisere vores tiltag med at øge kvaliteten, og planen er en forlængelse af vores ændring af strukturen på dagtilbudsområdet. Jeg forventer mig meget af det arbejde, og jeg forventer, at vi med den konkrete udviklingsplan vil kunne lykkes med at skabe endnu bedre dagtilbud for kommunens børn og deres forældre, siger Mikkel Dam.

Læs rapporten fra Indenrigs- og Boligministeriet ved at klikke her