Samarbejde mellem dagtilbud og PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, og i daglig tale PPR er en tværfaglig enhed i Faxe Kommune som er sammensat af tale- hørekonsulenter, ergoterapeut, specialpædagoger samt psykologer.
Formålet med arbejdet er at understøtte børn og unge i alderen 0–18 år i forhold til udvikling, læring og trivsel herunder at bistå børn i deres udfordringer og fremme deres læring- og udviklingsmuligheder.

Samarbejdet mellem dagtilbud og PPR finder sted på flere måder:

  • Tale- hørekonsulenterne har faste møder i dagtilbud, hvor forældre og personale kan få vejledning og sparring. Tale- hørekonsulenterne bistår ligeledes det pædagogiske i at understøtte det daglige sprogarbejde samt særlige tilrettelagte indsatser.
  • Psykologerne har faste møder i dagtilbud, hvor forældre og det pædagogiske personale får vejledning og sparring.
  • Psykologerne deltager ligeledes i det tværfaglige samarbejde, TVÆRS som er et tværfagligt samarbejdsforum på tværs af fagprofessioner. Læs mere om TVÆRS her
  • Ergoterapeuterne tilbyder telefonisk konsultation til dagtilbud og kan indkaldes ad hoc til drøftelse i dagtilbud vedr. motoriske problemstillinger.
  • Specialpædagogerne er tilknyttet dagtilbud med skærmet gruppe som modtager visiterede børn og her varetager specialpædagogerne den specialpædagogiske indsats til børn med særlige udfordringer. Dagtilbuddene har ligeledes også mulighed for at modtage specialpædagogiske vejledning og sparring i kortere forløb.