Skriv dit barn op til daginstitution

Her kan du via den digitale pladsanvisning:

  • Opskrive og udmelde dit barn i/fra dagtilbud eller SFO
  • Se hvor dit barn står på ventelisten
  • Se status på dine ansøgninger

Du vil via link på denne side blive ledt videre til Borger.dk
 

Indmeldelse:
Pladsanvisningen tilbyder en plads til det barn, der står øverst på ventelisten. Tilbuddet sendes via den Digitale Pladsanvisning.
Såfremt der ikke er plads i den ønskede institution, tilbydes der en alderssvarende plads i en af kommunens øvrige dagtilbud. Det er muligt, at forblive på venteliste til den ønskede dagplejer eller dagtilbud med mindre andet aftales.

 

Udmeldelse:
Udmeldelse foretages via den Digitale Pladsanvisning med løbende måned plus 1 måned.

Barnet skal ligeledes udmeldelse ved overflytning til private dagtilbud og privatskoler.

I det år hvor barnet starter i SFO og folkeskole udmelder pladsanvisningen, som udgangspunkt barnet af børnehaven den 31. maj.

Lov om frit valg af dagtilbud over kommunegrænser giver forældre ret til at blive skrevet på venteliste, til en plads i et dagtilbud, i en anden kommune end opholdskommunen.

Barnets anciennitet vil altid være ansøgningsdatoen.

Ved opskrivningen kan forældrene anføre en bestemt dagpleje/daginstitution og eventuelt alternative ønsker.

 

Artikel
Overskrift

Skriv dit barn op eller udmeld digitalt