Faxe Ungdomsskole er en vigtig medspiller i unges liv

Her kan du læse lidt om Ungdomsskolens tilbud

Faxe Ungdomsskole er for unge fra 7. klasse til og med 18 år, der enten bor eller går på en skole / uddannelsesinstitution i Faxe Kommune.

Ungdomsskolen skal give "de unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold, samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund", som der står i bekendtgørelsen om ungdomsskoler.

Vores ungdomsskole er delt op i fire søjler: 1) 10. klasses center 2) Heltidsundervisningen (visiteret undervisning) 3) Ungdomsklubber 4) Fritidsundervisning