Opskriv/udmeld dit barn i/fra SFO

Her kan du via den digitale pladsanvisning opskrive/udmelde dit barn i/fra SFO.
Du vil her blive ledt videre til den digitale pladsanvisning via Borger.dk

Artikel
Overskrift

Du kan søge om optagelse af dit barn i fritidsordning