Hegnsyn

Hvis du er uenig med din nabo om hegnet mellem jeres ejendomme, bør I altid prøve at finde en løsning i fællesskab.

I kan som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem jeres ejendomme skal være, når bare I holder jer inden for rammerne af eventuel gældende lokalplan eller byplanvedtægt og betingelser som er tinglyst på ejendommen. Hvis I er i tvivl, kan I spørge i kommunen.

Hvis I ikke kan blive enige, kan du bede Hegnsynet om hjælp.

Hegnsynet består af tre medlemmer, der ikke kan udøve konsulenttjeneste.

Ingen af Hegnsynets tre medlemmer kan derfor foretage besigtigelser eller på forhånd involvere sig i en sag, uden at gøre sig selv inhabil i tilfælde af en hegnsynssag.