Jordvarme

 

Hvis du vil have et jordvarmeanlæg, skal du søge tilladelse til anlæget, og du skal færdigmelde anlægget, når det er færdigt.

Formålet med tilladelsen er at sikre, at anlægget ikke forurener jord og grundvand. Det er kun autoriserede installatører, der må etablere et jordvarmeanlæg.

Du skal være opmærksom på, at der kan være tilslutningspligt til andre varmekilder (f. eks fjernvarme) i lokalplanen for dit område.