Screening af kulturmiljøer

I løbet af 2019 har Aarhus Arkitektskole sammen med Faxe Kommune og Østsjællands Museum screenet kommunens kulturmiljøer for at vurdere og beskrive deres potentialer, så de på bedste vis kan sikres for eftertiden.

En af de mest interessante og vedkommende vinkler for borgerne i planlægningens forgrenede verden er en diskussion af kulturmiljøer og deres værdi og forvaltning.

Kulturmiljøer giver os en forståelse af, hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Og udvikling af kulturmiljøernes bygningskultur kan være en god forretning – ikke alene for den enkelte ejer, men også for omkringliggende boliger og kommunen som helhed, fordi kulturmiljøerne kan skabe øget livskvalitet og økonomisk værdi i forhold til turisme, erhverv og bosætning.

Med økonomisk støtte fra Realdania har Aarhus Arkitekskole sammen med Østsjællands Museum og Faxe Kommune gennemgået og beskrevet kommunens kulturmiljøer. Dette er blevet til en rapport med 39 kulturmiljøer, hvoraf 5 er udpeget som særligt bevaringsværdige. Du kan finde den samlede rapport herunder.

Du kan læse mere om projektet mellem Aarhus Arkitektskole og Realdania her.