Kommune- og Byplanlægning

Kommuneplan,
Lokalplaner, Bygningsbevaring og Helhedsplaner

Kommuneplan

Kommuneplanen er den overordnede plan for hele kommunens udvikling. I kommuneplanen kan borgere og virksomheder orientere sig om retningslinjer for arealanvendelsen i Faxe Kommune.

Her på siden kan du finde den gældende Kommuneplan 2021 for Faxe Kommune.

Lokalplaner

Lokalplaner er detaljerede planer med bindende bestemmelser for bestemte områder i kommunen. En lokalplan indeholder blandt andet en regulering af udstykning, bebyggelse, anvendelse af bebyggelse og ubebyggede arealer. Lokalplaner er direkte bindende over for grundejeren.

Bygningsbevaring

I Faxe Kommune findes der mange gamle smukke bygninger, som kan være bevaringsværdige. Du kan læse mere om bevaringsværdige bygninger under linket "Bygningsbevaring" her på siden.

Helhedsplaner

Helhedsplaner giver et strategisk overblik over fremtidige udviklingsmuligheder. Du kan se mere under linket "Helhedsplaner"