Kæmpe-bjørneklo

Kæmpe-bjørneklo er uønsket, fordi den fortrænger det vilde plante- og dyreliv, og fordi der er stor risiko for at blive forbrændt, hvis man kommer i kontakt med planten. Derfor skal kæmpe-bjørneklo udryddes, og det skal du hjælpe med til.

 

Kæmpe-bjørneklo er en uønsket plante, som skal udryddes fra Faxe Kommune. Vi har derfor vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i hele kommunen. Planen trådte i kraft den 27. juni 2013, og du kan se den nederst på denne side. Indsatsplanen forpligter både offentlige - og private grundejere at bekæmpe kæmpe-bjørneklo på egne arealer. Ifølge planen skal effektiv bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo være indledt senest 1. juni hvert år.

 

Hvorfor er kæmpe-bjørneklo uønsket?

Planten er invasiv – dvs. at den ikke er hjemmehørende i den danske natur, og at den her breder sig uhæmmet. Planten kan udkonkurrere den naturlige vegetation i store områder. Når der kun er kæmpe-bjørneklo, mangler den lave bevoksning, som holder på jorden. Det kan bl.a. medføre erosion af jorden langs med vandløbsbrinker. Når den naturlige vegetation er erstattet af kæmpe-bjørneklo, mangler der også levesteder og føde til en lang række dyr.

Kæmpe-bjørneklo er farlig, da den kan give brandsårslignende vabler hos mennesker (og dyr), der har rørt ved den. Vi er derfor altid på udkig efter den.

Giv os derfor et tip om kæmpe-bjørneklo, hvis du støder på den. Du kan indberette via nedenstående link. Der findes også link til et kort nedenfor, hvor du kan se, hvor kæmpe-bjørneklo allerede er registreret.

 

Hjælp os ved at indberette kæmpe-bjørneklo

Vi har i høj grad brug for din hjælp til at vide, hvor der står kæmpe-bjørneklo rundt omkring i kommunen. Ser du en kæmpe-bjørneklo på din vej, kan du derfor hjælpe os ved enten at indsende en bjørneklo indberetning og indberette plantens placering elektronisk eller ved at kontakte Natur og Miljø.

kommunens digitale kort kan du se, hvor kæmpe-bjørneklo allerede er registreret.