Oplever du gener fra dyr eller planter?

Visse arter af planter og dyr kan i perioder være generende. Her finder du råd og vejledning ved gener fra udvalgte dyr og planter

 

Flagermus

Flagermus er en del af den danske natur og kan give nogle fine naturoplevelser, ligesom de medvirker til at begrænse visse skadelige insekters udbredelse. Flagermus  skal derfor bevares og hjælpes i den danske natur.

De danske flagermus er fredede, dvs. at du ikke må ødelægge deres levesteder, bekæmpe dem eller lignende.

 

Råger, duer og andre fugle

På visse tider af året er der borgere i Faxe Kommune, som oplever gener fra fugle. Det drejer sig oftest om råger eller duer.

Du kan søge tilladelse til at regulere krager, råger, duer, skader etc. på Naturstyrelsens hjemmeside. Tilladelsen er tidsbegrænset, så du skal søge ny tilladelse, hver gang du har et problem med skadevoldende vildt, som du ønsker at regulere. Det gælder som hovedregel, at reguleringen skal finde sted mellem februar og april. Derudover kræver det naturligvis, at ansøger har et gyldigt jagttegn. Man kan tidligst ansøge fire uger før arten i henhold til vildtskadebekendtgørelsen kan reguleres. Husk, at det er grundejeren, der skal ansøge.

 

Mange mennesker føler sig generet af råger, som larmer enten på deres overnatningspladser eller i kolonier. Voksne råger må normalt kun skydes, hvis de gør skade på markafgrøder. Selvom man skyder nogle af rågerne, forsvinder flokken ikke. Den flytter sig bare til nogle andre træer, og så er det andre mennesker, det går ud over.

Vi må acceptere, at naturen ind imellem kommer tæt på og ikke altid er lige behagelig. Hvis problemet bliver så slemt, at man kan tale om sundhedsskade (støjgener, så man ikke kan sove), kan ejeren af arealet, hvor rågerne er bosat, ansøge Naturstyrelsen om en dispensation til såkaldt regulering af fuglene. Naturstyrelsen vil så vurdere, om generne er så store, at beskydning er nødvendig.

By-duer er ikke omfattet af Lov om jagt og vildtforvaltning, fordi de traditionelt betragtes som husdyr. I jagtlovgivningen er der således ikke fastsat særlige tidspunkter, hvor man må fange og aflive by-duerne, der teknisk kaldes ’forvildede tamduer’. I princippet må man altså fange og aflive by-duer hele året rundt, men dyreværnslovgivningen skal selvfølgelig overholdes.

 

Iberisk skovsnegl (dræbersnegl)

Flere borgere i Faxe Kommune har problemer med den iberiske skovsnegl eller dræbersnegl, som den også kaldes.

Kommunen har imidlertid ikke mulighed for at hjælpe folk med bekæmpelse af sneglene, og der foregår ikke nogen systematisk bekæmpelse på de kommunale arealer.

Såfremt der er store problemer med Iberisk Skovsnegl på kommunale arealer, anmodes naboer, som kan være generet at snegle fra disse arealer, om at indberette dette til kommunen.

Hvis sneglene skal begrænses til et tåleligt niveau (udryddelse er nok umuligt) er det vigtigt, at alle i området arbejder med.

Metoden er indsamling og aflivning - vi gør opmærksom på, at aflivning selvfølgelig skal ske humant. Da sneglene kan være et stort problem, vil vi anbefale, at du følger Naturstyrelsens anvisninger for bekæmpelse af dræbersneglen

Naturstyrelsen anbefaler:

  • Sneglene indsamles i en spand og overhældes med spilkogende vand - sneglene dør straks.
  • Sneglene hakkes over med en spade eller klippes over med saks. Snittet bør ligge lige omkring åndehullet for at sikre en hurtig død.

Derefter kan de døde snegle graves ned.

For en bekæmpelse kan nedenstående årsplan anbefales.