Skilte i det åbne land

I Danmark tager vi særlig hensyn til landskabet. Skilte i det åbne land må derfor ikke være store dominerende reklameskilte, der kan ses på lang afstand. Det gælder bl.a. store plakater, fritstående skilte og lysreklamer.

 

Forbuddet mod reklameskiltning og lignende har til formål at beskytte de landskabelige værdier ved at friholde det åbne land for store skilte. Der er dog undtagelser fra forbuddet, så borgere, private virksomheder og offentlige myndigheder har muligheder for at opsætte skilte, der reklamerer for turistmål, lokale erhverv og kortvarige arrangementer. Reglerne gælder kun i det åbne land og ikke inde i bymæssig bebyggelse.

 

Hvad er "det åbne land"?

Det åbne land defineres af landskabets udseende og ikke af opdelingen i by- og landzone. Det åbne land er alt det, der ikke er bymæssig bebyggelse eller planlagt erhvervsområde. Her opleves marker, skove, strande og naturarealer, og husene ligger spredt. Det er altså afgørende, hvordan området opleves af dig og mig, det vil sige om området opleves som et byområde eller som en del af det åbne land. 

 

Hvordan må du skilte?

Selvom skiltning i det åbne land som udgangspunkt ikke er tilladt, er der alligevel en række muligheder. Følger du nogle enkle regler, må du gerne opsætte forskellige skilte. Reglerne for opsætning af disse skilte, kan du se i boksen nederst. Kortfattet omhandler det disse skilte:

  • Mindre oplysningskilte
  • Skilte i erhvervsområder
  • Reklamer i erhvervsområder
  • Valgplakater
  • Trafikpropaganda

 

Det må du ikke

Forbuddet mod reklameskilte gælder også plakater, lysreklamer og andre indretninger, f.eks. fast forankrede balloner, flag og køretøjer, når de er opstillet i reklame- eller propagandaøjemed.

Forbuddet gælder, uanset om reklameskiltet er konkret skæmmende eller ej.