Forsikring i Faxe Kommune

Anmeldelse af skader skal ske til Forsikringsenheden

Ansvar

Kommunen har ansvaret for, at eksempelvis huller i vejen er lappet og der ikke er for stort niveauforskel på fortov.Det betyder, at hvis du som borger kommer til skade med din bil ved at køre i et hul i vejen eller falder på fortov, kan du gøre kommunen erstatningsansvarlig.

Her anvendes selvfølgelig de almindelige erstatningsregler ved vurdering af, hvorvidt kommunen skal udbetale erstatning eller ej.

Anmeldelsesblanket til ansvarsskader pdf.fil åbner i nyt vindue


Beboere på ældrecentre

Ældrecentre har ikke nogen forsikring, der dækker beboerens indbo eller eventuel skade, som forvoldes på andres ejendom/person. Det er derfor en god idé at bibeholde din eksisterende ansvars- og løsøreforsikring. Vær dog opmærksom på, at værdien af løsøre formentlig skal reguleres ned i forhold til tidligere indbo. Nogle selskaber tegner en speciel plejehjemsforsikring, der generelt er billigere.


Børneulykkesforsikring

Skoler og institutioner forsikrer IKKE dit barn og det gør din egen ulykkesforsikring heller ikke. Husk derfor at få tegnet børneulykkesforsikring for dit barn. Hvis uheld rammer i børnehøjde, er det godt at have råd til omsorg.


Børns skader

Forældre skal betale for børns skader - Barnet skal være skyld i uheldet. Indboforsikringen kan dække.

 Forsikring - forældre skal betale for børns skader - pdf.fil åbner i nyt vindue


Frivillige

Forsikring af frivillige

Faktaark om forsikring af frivillige pdf.fil åbner i nyt vindue


Borgere i virksomhedspraktik og vejledning og opkvalificering

Lov om aktiv beskæftigelse

Pjece om skader sket i aktivering - pdf. fil åbner i nyt vindue