Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Telefonliste for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Benny Agergaard
Centerchef

Telefon 56 20 37 41
E-mail: beag@faxekommune.dk
Forsamlingshuspuljen, Kulturpuljen, diverse kulturelle opgaver

Anders von Buchwald
Leder af Biblioteker & Borgerservice

Telefon 56 20 28 09
E-mail: avonb@faxekommune.dk

Betina Holmelund
Teamleder af Opkrævning & Økonomi / Økonomikonsulent

Telefon 56 20 33 80
E-mail: behh@faxekommune.dk
Drejer din henvendelse sig om opkrævning, kontakt os via mail: opk@faxekommune.dk eller på telefon: 5620 3562

Medarbejdere i Kultur og Fritid:

Nicolai Nøddebo
Foreningskonsulent

Telefon 56 20 37 32
E-mail: nindd@faxekommune.dk
Bred vifte af opgaver, blandt andet foreningsudvikling, uddannelse af frivillige foreningsfolk, godkendelse af folkeoplysende foreninger.

Ina Leander
Fritidsmedarbejder

Telefon: 56 20 37 23
E-mail: leand@faxekommune.dk
Udlån af lokaler, Lokaletilskud, sekretær for Plan og Kulturudvalget, Prisuddelingen, diverse priser, Anlægspuljen

Camilla Augustinus
Fritidsmedarbejder

Telefon: 56 20 37 34
E-mail: caros@faxekommune.dk
Udlån af lokaler, sæsonfordeling, Foreningsportalen

Kira Stougaard Børstou Madsen
Kultur og Fritidsmedarbejder

Telefon: 56 20 37 31
E-mail:  kimad@faxekommune.dk

Merete Dam Hansen
Kultur- og Fritids-medarbejder

E-mail: mdamh@faxekommune.dk
56 20 37 38
Udlån af lokaler, alkoholbevilling, Udviklingspuljen

Trine Marxen
koordinator Kulturregion Storstrøm

E-mail: marxe@faxekommune.dk

Carsten Bent Riisager
Kultur- og fritidsmedarbejder

Telefon 56 20 37 29
E-mail: cari@faxekommune.dk
Diverse, Webskribent