Plan & Miljø

Telefonliste for Plan & Miljø

Thorkild Lauridsen
Centerchef, Plan & Miljø
Telefon 5620 3058 / 3058 1575
E-mail: tlaur@faxekommune.dk 

Centerstab
Kollektiv trafik, flextrafik
Telefon: 5620 3011
E-mail: Haso@faxekommune.dk

Klima

Økonomi

 

Natur & Miljø

Charlotte Rosenblad Ralund
Afdelingsleder
Telefon: 5620 3009
E-mail: crose@faxekommune.dk

Marit Hvam Pedersen
Fagkoordinator, Miljø og Drikkevand
Telefon: 5620 3043
E-mail: mahvb@faxekommune.dk

 

Natur
Naturbeskyttelse, Natura 2000, skov- og å beskyttelse, naturpleje, sten- og jorddiger, stier, skilte i det åbne land og bjørneklo
Telefon: 5620 3061
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Vandløb
Vandløb, dræn og vandområdeplaner
Telefon: 5620 3064
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Landbrug 
Landbrug, slam, gødning, husdyr, og dyrehold
Telefon: 5620 3060
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Spildevand
Spildevand, udledninger, tilslutninger, minrenseanlæg, nedsivningsanlæg og badevand
Telefon: 5620 3062
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

 

Jord- og Grundvand 
Grundvand, drikkevand, affald, jordflytning og jordvarme
Telefon: 5620 3050
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Virksomheder
Miljøforhold på virksomheder, autoværksteder, miljøgodkendelser, lugt, røg, støv, støj, midlertidige aktiviteter, campingpladser og svømmebade
Telefon: 5620 3070
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

 

Plan, Byg & Trafik

Rie Christiansen
Afdelingsleder
Telefon 5620 3018
E-mail: brich@faxekommune.dk 

Byg 
Byggeri, byggesager, skimmel, sommerhuse og flexbolig
Telefon: 5620 3030
E-mail: byg@faxekommune.dk

BBR, olietanke og ejendomsregister
Telefon: 5620 3010
E.mail: bbr@faxekommune.dk

Landzone
Landzonesager, ejendomsavancebeskatning og landsbypulje
Telefon: 5620 3019
E-mail: landzone@faxekommune.dk

Plan
Kommuneplaner, lokalplaner, byfornyelse, udstykning, diverse projekter og hegnsyn
Telefon: 5620 3019
E-mail: plan@faxekommune.dk

Trafik
Trafiksikkerhed, trafikmålinger, kampagner, offentlige veje og stier, private fællesveje og private fællesstier, råden over vejareal, stadepladser, arrangementer på offentlige veje og pladser, plakater, servicevejvisning, renhold og vintervedligeholdelse og overkørsler
Telefon: 5620 3040
E-mail: trafik@faxekommune.dk