Kontrol med sociale ydelser

Sådan gør du, hvis du er i tvivl, om du modtager for meget i sociale ydelser.

Du kan altid henvende dig til kommunen, hvis du er i tvivl, om du modtager for meget i sociale ydelser.
Husk: Vi vil hellere hjælpe dig, end fange dig i en kontrol

Pligter

Socialt snyd kan skyldes, at man ikke er opmærksom på, hvilke oplysninger man har pligt til at give kommunen, når man modtager sociale ydelser.

Tommelfingerreglen er, at du skal fortælle kommunen, hvis dine personlige forhold ændrer sig.

Får du sociale ydelser som enlig, skal du være opmærksom på, om du lever i et ægteskabslignende forhold.

Hvis din husstandsindtægt stiger eller falder, hvis du for eksempel ikke længere er enlig, kan det få betydning for de sociale ydelser, du modtager.

Hvornår er man enlig?

Som hovedregel betragtes du som enlig, når du ikke er gift eller lever i et ægteskabslignende forhold.

Hvis du får sociale ydelser som enlig, skal du dog være opmærksom på, at du godt kan blive vurderet som samlevende, selvom du på papiret bor alene. Folkeregisteradressen er ikke afgørende, når vi vurderer, om du kan få sociale ydelser.

Der er ingen faste regler for, hvornår du ikke længere betragtes som enlig. En række faktorer spiller ind, når vi vurderer, om du reelt lever i et ægteskabslignende forhold.

Elementer i et ægteskabslignende forhold kunne være:

Samliv på trods af forskellige adresser
•I har en hverdag sammen – for eksempel overnatter hos hinanden, spiser sammen, har ejendele hos hinanden
•I deler udgifter til fælles husførelse - for eksempel husleje, mad, telefon, bil, forsikring
•Hjælper hinanden med praktisk arbejde - for eksempel rengøring, madlavning, reparation og vedligeholdelse, børnepasning
•Hyppig kontakt efter samlivsophør
•I har fået børn sammen efter samlivsophør
•Fælles køb af fast ejendom, bil, båd eller andre større formuegoder

Kontrolgruppen

Faxe Kommune har en særlig kontrolgruppe, som undersøger mistanker om socialt snyd. Vi standser udbetalingen af dine sociale ydelser, hvis vi opdager, at du modtager dem på forkert grundlag.
Har du fået sociale ydelser, du ikke har ret til, kan vi kræve, at du betaler pengene tilbage. Socialt snyd er strafbart og kan meldes til politiet.

Kontakt os

Hvis du har en mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, så kontakt kontrolgruppen:

Sikker E-mail:
kontrolgruppen@faxekommune.dk   
Brev:
Faxe Kommune, Kontrolgruppen, Frederiksgade 9, 4690 Haslev