Klippekort - ekstra hjælp til dig

Klippekortet bliver tilbudt til dig, som får meget hjælp i hverdagen, og som har vanskeligt ved at færdes uden for hjemmet uden støtte.

I 2015 er der indført en helt ny form for hjemmehjælp - en særlig klippekortordning.

Med klippekortet får du én halv times ekstra valgfri hjælp om ugen.

Den ekstra tid kan du fx bruge til hyggesnak, madlavning, højtlæsning, gåtur, tøjindkøb, frisør, besøg hos pårørende eller andet.

Klippekortet er fleksibelt. Det betyder, at du kan vælge at bruge et klip om ugen eller spare sammen.

Du kan læse mere om ordningen i pjecen nedenfor, eller du kan bruge pjecen som inspiration til planlægning af dine klip.

Hvem får tilbudt et klippekort 

Klippekort bliver tilbudt dig, som får meget hjælp i hverdagen, og som har vanskeligt ved at færdes uden for hjemmet uden støtte. Kontakt visitationen (tlf. 5620 3430) for at finde ud af, om du er berettiget til et klippekort 

Hvordan kan jeg bruge klippekortet 

Du kan bruge klippekortet...

  • en gang ugentligt en halv time
  • en gang hver anden uge en time
  • en gang hver fjerde uge to timer

Du kan højst spare op til tre timers samlet hjælp og i maksimalt 6 uger. Hjælpen gives på hverdage og typisk i tidsrummet fra sen formiddag og afsluttes inden kl.15.30 og aktiviteten skal nås inden for den opsparede tid. Din faste hjælper vil tage en snak med dig om, hvordan du ønsker at bruge klippekortet

Vær opmærksom på, at:

  • Du umiddelbart selv skal kunne komme op og ned ad trapper, enten ved egen hjælp eller ved hjælp at tekniske hjælpemidler.
  • Du ikke kan modtage hjælp til håndværksmæssige opgaver eller havearbejde. * Tiden anvendt på transport fratrækkes i den tid du har sparet op i klip.
  • Du skal ikke betale for hjælpen. Ønsker du at modtage hjælp til aktiviteter uden for hjemmet, skal du dog selv betale for transport og øvrige udgifter både til dig selv og hjælperen, eksempelvis en kop kaffe eller entré. Ønsker du eksempelvis at besøge et museum eller andet, hvor du skal betale entré, skal du selv betale for både dig og hjælperen.