Omsorgstandpleje

Omsorgstandplejen er et tilbud til dig, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Formål

Formålet med hjælpen er at sikre dine muligheder for en god og smertefri tyggeevne. Dette skal være med til at fremme din generelle sundhed og livskvalitet.

Faxe Kommune vil være med til at give dig muligheden for at få passet dine tænder eller proteser. Vi har også stor fokus på det forebyggende arbejde.

Målgruppe

Ved en individuel vurdering afgøres det, om du kan få tilbudt omsorgstandpleje i Faxe Kommune. Vurderingen foretages ved en visitation, og tager udgangspunkt i dine aktuelle behov. Det er bl.a. din evne til egen omsorg og din funktionsevne, som ligger til grund for vurderingen.

Du kan fx komme i betragtning til omsorgstandplejen hvis:

  • du har et fysisk handicap, der nedsætter din førlighed og evne til at benytte almindelige tandplejetilbud
  • du har et psykisk handicap, der gør det vanskeligt at benytte de eksisterende tandplejetilbud.

Det er desuden et krav, at du skal være fyldt 18 år og har folkeregisteradresse i Faxe Kommune.

Hvordan søger jeg

Det er altid kommunen, der visiterer dig til omsorgstandplejen. Hvis du vil ansøge om eller vide mere om omsorgstandpleje, kan du henvende dig til vores to visitationsenheder. Visitation Handicap, hvis du har et vidtgående fysisk eller psykisk handicap og ellers til Visitation Pleje 

Hvordan foregår det

Senest 10 dage efter du har haft besøg af en visitator, vil du modtage en skriftlig afgørelse. Her får du at vide, om du er bevilliget omsorgstandpleje.

Hvis du bevilges omsorgstandpleje, vil du inden to måneder modtage eller blive indkaldt til dit første besøg. Omsorgstandplejen tilrettelægges efter dine behov, men du tilbydes minimum en konsultation om året.

Du visiteres til omsorgstandplejen for et år ad gangen, og tandplejen fortsætter automatisk, medmindre du melder dig ud.

Ved det første besøg undersøges mund, tænder og proteser. Herefter tilrettelægges en plan for den videre behandling og mundpleje.

Hvad koster det

Der er delvis egenbetaling på omsorgstandpleje. Du skal derfor betale et fast årligt beløb i forhold til de fastsatte takster. Beløbet vil blive opkrævet månedligt med indbetalingskort, som kan tilmeldes betalingsservice.

Takster år 2024

Omsorgstandpleje pr. mdr. 49,17 kr.   
Specialisteret tandpleje max. årligt egenbetaling 2.200 kr.
Kørsel til omsorgstandpleje pr. mdr. 32 kr. 
        
Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler for størrelsen af den maksimale årlige betalingstakst.