Pårørende

Alle kan have brug for hjælp, hvis alkohol, hash eller andre stoffer fylder i familien.

Det kan ikke undgås, at man bliver påvirket, hvis alkohol, hash eller andre stoffer fylder i familien eller i omgangskredsen. Det kan derfor være godt for dig at få råd og vejlednig - også selvom den, der bruger alkohol, hash eller andre stoffer ikke ønsker behandling.

Vores tilbud om samtaler og gruppebehandling er både til dig som samlever, barn, ven eller kollega mv. Du kan få hjælp til, hvordan du bedst støtter den drikkende eller rusbrugende og hvordan du bedst passer på dig selv.

Du kan altid ringe til os på 5620 2720 og få en uformel snak. Sådan en samtale er helt uforpligtende, og du har mulighed for at være anonym. Du kan også sende en mail til rus@faxekommune.dk.