Hjælp til borgere med nedsat hørelse

Faxe Kommune har indgået aftale med høreafdelingen i Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) og de kan hjælpe dig, hvis du har brug for høreapparater, høretekniske hjælpemidler eller ønsker undervisning og rådgivning.

Du kan læse mere på Høreafdelingens hjemmeside om hørekonsulenternes træffetider, og hvor du kan få hjælp til den daglige drift af dit høreapparat eller anskaffelse af batterier mv.

Artikel
Overskrift

Borgere med handicap kan søge om hjælpemidler