Gadeteamet - hjemløse, misbrug eller psykosociale problemer

Gadeteamets tilbud er gratis og kræver ikke visitation.

Hvem

Målgruppen er hjemløse og borgere med misbrug eller psykosociale problemer, der ikke i tilstrækkelig grad benytter eller kan rummes i det eksisterende sundheds- eller socialvæsen.

Gadeteamets tilbud er gratis og kræver ikke visitation.

Hvor

Gadeteamet har base på Søndergade i Haslev, men arbejder i hele Faxe Kommune.

Gadeteamet kan komme hjem til borgerne, men er også opsøgende. De er på gaden, på 'bænken' og på værestederne for at opsøge de borgere, som ønsker hjælp, men som ikke selv formår at opsøge den.

Gadeteamet rykker også ud, hvis de har modtaget en bekymret henvendelse fra naboer, familie eller offentlige myndigheder. De bestræber sig på at komme inden 5 hverdage.

Hvordan

Gadeteamet består af en sygeplejerske og en socialarbejder.

Sygeplejersken tilbyder vurdering af helbredstilstand og kan give almen sygepleje, sårpleje og lignende.

Socialarbejderen tilbyder råd og vejledning om kommunens tilbud, kan være støttende i kontakten til det offentlige samt i forhold til eventuelle ansøgninger. Herudover kan socialarbejderen tilbyde rusmiddelrådgivning og øreakupunktur (NADA).

Gadeteamet kan formidle kontakt til relevante samarbejdsparter, for eksempel praktiserende læge, sygehus, Rusmiddelcentret, hjemmesygeplejen eller psykiatrien.

Gadeteamet formål er, at udsatte borgere får

  • relevant behandling af fysiske og psykiske tilstande/sygdomme

  • færre negative følger af misbrug

  • bedre fysisk og psykisk sundhedstilstand

  • en helhedsorienteret social- og sundhedsindsats

Kontakt

Alle kan henvende sig direkte til de to medarbejdere. De arbejder kun mandage og torsdage i Gadeteamet.

Mia Sørensen, social-sygeplejerske. Telefon: 51206816. Træffes kun mandage og torsdage i dagtimerne. E-mail: misob@faxekommune.dk

Jørgen Olsen, Socialkonsulent. Telefon: 22602002. Træffes bedst mandage og torsdage. E-mail: jol@faxekommune.dk

Er du bekymret for en borger, og som du vurderer skal have akut hjælp, ring da til akutberedskab såsom 112, Akuttelefonen, Psykiatrisk skadestue eller lignende. Klik her for at læse om de akutte tilbud i Region Sjælland