Socialrådgiverhjælp

En hjælpende hånd

Vi har i marts 2017 oprettet en socialrådgiverfunktion på værestederne i Faxe Sociale Udviklingscenter. Denne funktion har til formål at bistå borgere med råd og vejledning og hjælp til at komme i kontakt med andre instanser. Vi fungerer som et bindeled til andre instanser internt i systemet, men også til civilsamfundet i forhold til bl.a. foreningsliv eller arbejde og uddannelse. Hjælpen skal ses som et tilbud, og har fokus på hjælp til selvhjælp, og på at aktivere borgernes egne ressourcer. Således at borgerne bliver i stand til at mestre egen situation.

Vise vej i systemet
Vi forsøger at vise borgeren vej i systemet, hvis borgeren f.eks. er utilfreds med en afgørelse, eller måden en borgers sag er behandlet på. Hvor søger man kontanthjælp eller hvor søger man en mentor? Hvor skal man henvende sig, hvis man vil have hjælp til at holde op med at drikke eller ryge hash? Hvem kan hjælpe borgere, hvis de føler sig stresset eller deprimeret? Hvor skal borgere henvende sig, hvis de gerne vil have et arbejde eller spille Dart eller lignende i en forening?

Hvilke opgaver løser vi på nuværede tidspunkt
Økonomi: Budget, økonomistyring, kontakt til kreditorer, oprettelse af MitId, bestilling af nyt nøglekort eller hjælp til at udfylde en ansøgningsblanket m.fl.
Boligsituation: Akutliste og se efter bolig
Korrespondance: Læse, forstå eller skrive breve
Fremtidsværksted: Under udvikling

Åbningstider
Vi står som udgangspunkt til rådighed på Værestedet 76F i Faxe og Frederiksgade 6 i Haslev i åbningstiderne (se tider under værestederne). Vi befinder os der, hvor der er behov for råd og vejledning. Du vil derfor kunne finde os ved blomsterkassen, motionscenteret eller i et hyggeligt rum, hvor vi kan tale lidt mere uforstyrret og fortroligt, hvis du har behov for det.

Kontakt

Har du spørgsmål omkring rådgiverfunktionen på værestederne, kan du kontakte Banebryderne på banebryderne@faxekommune.dk.