Værestedet 76F

Værestedet 76F er åbent for udsatte borgere i bred forstand, det kan være psykisk sårbare og socialt udsatte borgere.

Hvor
Præstøvej 76F, 4640 Faxe

Hvornår
Værestedet holder åbent i følgende tidsrum:

Mandag: 8.00-16.00
Tirsdag: 8.00-16.00
Onsdag: 8.00-15.30
Torsdag: 8.00-15.30
Fredag: 8.00-14.00

Der er desuden åbent ved aktiviteter og efter aftale.

Hvordan
Alle er velkomne til at kigge ind. Personale og brugere viser gerne rundt og introducerer nye borgere til værestedets tilbud og fællesskaber. Pårørende, venner og naboer er også velkomne.

Kontakt
Værestedet 76F er en del af Banebryderne i Faxe Kommune.
Du kan ringe til Værestedet 76F på: 21 78 54 01
Du kan skrive til Banebryderne på: banebryderne@faxekommune.dk

Hvis du vil vide mere
Besøg Værestedet 76Fs Facebookside her.