Værestedet Frederiksgade

Værestedet Frederiksgade er åbent for udsatte borgere i bred forstand, det kan være psykisk sårbare og socialt udsatte borgere.

Hvor
Frederiksgade 6, 4690 Haslev

Hvornår
Værestedet holder åbent i følgende tidsrum:

Mandag: 8.00-16.00
Tirsdag: 8.00-16.00
Onsdag: 8.00-15.30
Torsdag: 8.00-15.30
Fredag: 8.00-14.00

Der er desuden åbent ved aktiviteter og efter aftale.

Hvordan
Alle er velkomne til at kigge ind. Personale og brugere viser gerne rundt og introducerer nye borgere til værestedets tilbud og fællesskaber. Pårørende, venner og naboer er også velkomne.

Kontakt
Værestedet Frederiksgade er en del af Banebryderne i Faxe Kommune.
Du kan ringe til Værestedet Frederiksgade på: 23 63 55 32
Du kan skrive til Banebryderne på: banebryderne@faxekommune.dk

Hvis du vil vide mere
Besøg Værestedet Frederiksgades Facebook side her.