Planlagt asfaltarbejde

Få et overblik over hvor i kommunen, der udføres asfalt- og renoveringsarbejde i løbet af 2023.

Overblikket omfatter fortrinsvis renovering af veje, cykelstier og fortove

 

Beskrivelse af de to anvendte asfalttyper

Varmblandet asfalt (Varmblandet) er det, mange vil kalde rigtigt asfalt, og som er fin at køre på. Det udlægges som fulddækkende lag og partielt til reparation af lokale skader på vejene.

Overfladebelægninger (OB) består af et stenlag fastholdt til vejoverfladen af en relativ tyk bindemiddelhinde (tjærelag).