EAN-numre for Center for Beskæftigelse

Centerstab

 • Personaleudgifter (Kurser mv. vedr. området)
Tingvej 7, 4690 Haslev 5798007699239

Jobcenter Faxe

 • Lægeattester
 • Mellemkommunal refusion vedr. beskæftigelse
 • Tolkebistand, dansk uddannelse
 • Borgerrelaterede udgifter, aktivering m.v.
Tingvej 7, 4690 Haslev

5798007698751 

Økonomiske ydelser

 • Regninger jf. bevillinger efter Arkivlovens §§ 81, 82 og 85

  • Tandlæge
  • Fysioterapi
  • Flytninger
    
 • Husleje m.m. (borgere på forsørgelsesydelse som administreres)

 • Forbrugsudgifter (borgere på forsørgelsesydelse som administreres)
 • Huslejeopkrævninger (borgere på forsørgelsesydelse som administreres)
Tingvej 7, 4690 Haslev

5798007698782

 

 

5798007699758

 

 

 

5798007669765