EAN numre for Center for Ejendomme

Center for Ejendomme

  • Forsyningsudgifter (el,vand, varme på kommunens bygninger)
Frederiksgade 9, 4690 Haslev 5798007699321

Kommunale Bygninger

  • Håndværksopgaver (drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger)
Frederiksgade 9, 4690 Haslev 5798007698850

Vejafdelingen

  • Vejvedligeholdelse af alle kommunens veje (asfaltering, skilte, vintertjeneste, vandproblemer, grave- og transportopgaver)
Bækvej 3, 4690 Haslev 5798007698898

Sundhedscenter (bygningsdrift)

  • Drift og vedligeholdelse Sundhedscenteret mv. 
Præstøvej 78, 4640 Faxe 5798007699529

Kantine og rengøring

  • Rengøring af alle kommunens bygninger
  • Kantine
Bækvej 3, 4690 Haslev

 

5798007698393

5798007699796

Teknisk service og Vagt

  • Vedligeholdelse af indvendige bygningsdele og tekniske installationer
Bækvej 3, 4690 Haslev 5798007698966

Parkafdelingen

  • By-vedligeholdelse, græsslåning, gadefejning, strandpleje, rottebekæmpelse og affaldsproblemer for Faxe Forsyning
Rosenkildevej 10, 4640 Faxe 5798007699505

Værkstedet

  • Reparationer og vedligeholdelse af Park & Vejs maskiner
Bækvej 3, 4690 Haslev 5798007699512