EAN-numre for Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø - centerstab Frederiksgade 9, 4690 Haslev 5798007699345

Natur & Miljø

  • Naturpleje
  • Miljøbeskyttelse
Frederiksgade 9, 4690 Haslev 5798007698867

Plan & Byg

  • Byggesagsbehandling
  • Lokalplaner
  • Landzoner
Frederiksgade 9, 4690 Haslev 5798007699284

Trafik 

  • Myndighed
  • Veje
  • Kommunale veje
Frederiksgade 9, 4690 Haslev 5798007698874
Kollektiv trafik Frederiksgade 9, 4690 Haslev 5798007699352
Klimasekretariatet Frederiksgade 9, 4690 Haslev 5798007699291