EAN numre for Stab for Organisation & HR

Direktionssekretariatet

  • Konsulentydelser
  • Personaleudgifter (kurser mv. vedr. området)
  • IT-indkøb bestilt af området
Frederiksgade 9, 4690 Haslev

5798007698386

HR & Løn

  • Arbejdsmiljø (uddannelse m.v.)
  • Aktiv omsorg (psykologbistand m.v.)
  • Stillingsannoncer
  • Motionsaktiviteter for ansatte
  • Central uddannelse for ansatte (kommunom - elever m.v.)
Frederiksgade 9, 4690 Haslev 5798007698379