Jordflytning

Når du skal flytte jord fra en ejendom, der er kortlagt, omfattet af områdeklassificering, eller fra et vejareal, skal det anmeldes til kommunen.

En del jord i Danmark er forurenet. Derfor skal borgere og professionelle, der arbejder med jord, være opmærksomme på, at flytning af jord i visse tilfælde skal anmeldes til kommunen.

Kommunerne skal sikre, at jorden ikke bliver flyttet hen, hvor den kan være til skade for mennesker og natur. Jordflytninger reguleres af jordflytningsbekendtgørelsen.