Husdyrgødning

Her på siden finder du information om opbevaring og håndtering af fast og flydende husdyrgødning fra erhvervsmæssige dyrehold.

Opbevaring af husdyrgødning skal ske, så der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand eller væsentlige gener for de omkringboende.

Her kan du læse mere om de forskellige lovlige måder at opbevarer husdyrgødning på, samt hvilke regler og afstandskrav der gælder, når du vil etablere en mødding, placere en container eller bygge en gyllebeholder

Endelig kan du læse lidt om udbringning af husdyrgødning og godt naboskab