Naturrum Præstø Fjord

I Naturrum Præstø Fjord kan man opleve storslået natur. Både et rigt fugleliv, såsom majestætiske havørne og utallige vadefugle, man kan være heldig at se en spættet sæl på sin kajaktur og man gå på opdagelse blandt fine og sjældne planter langs kysterne.

 

Præstø Fjord ligger i Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner. Fjorden afgrænses af Feddet, som er en stor halvø dannet ved havets nedbrydning af Stevns, i kombination med en landhævning efter sidste istid. Odden vokser fortsat i bredden, fordi nye nord-sydgående strandvolde til stadighed skyder op. Den stærke strøm ind og ud af Præstø Fjord forhindrer, at Feddet vokser i længden og lukker fjorden helt.

Området har en stor koncentration af sjældne og sårbare dyre- og plantearter og et stort potentiale for friluftsliv og turisme. Området internationalt beskyttet, da det indgår i et Natura 2000-område. En stor del af området er i almindelig landbrugs- og skovbrugsmæssig drift. 

 

Naturrum

Præstø Fjord blev i 2009 valgt som Naturrumsprojekt. Naturrum er et koncept udviklet i et samarbejde mellem Arbejdsmarkedets Feriefond, Lokale og Anlægsfonden og Friluftsrådet.

Formålet med Naturrum Præstø Fjord er, at skabe steder langs fjorden, som er åbne for alle og egner sig til ophold og oplevelse. 

Naturrum Præstø Fjord er et samarbejde mellem lodsejere, de tre kommuner Faxe, Næstved og Vordingborg samt en række frivillige.

 

Oplevelser

Rundt langs Præstø Fjord er der skabt læ og ly samt opsat informationer om natur og kultur ved otte let genkendelige fjordposter. Ældre, eksisterende bygninger er nu indrettet til ophold og oplevelse som fx et fyrtårn, en servicebygning og på Feddet her i Faxe Kommune et fugletårn, en gammelt fiskerhus og en betonbåd. På lokaliteterne formidles områdets natur- og kulturfænomener med foldere, plancher og udstillinger. 

 

Overnatning

Naturrum Præstø Fjord rummer også muligheder for ophold og overnatning. På Feddet er den gamle betonbåd indrettet indrettet til shelterovernatning og på land er der opsat tre shelters samt en bålhytte, som kan bookes via friluftsguiden. Udover dette er fire strangenge langs fjorden indrettet med bådsheltere til roerne og padlere.