Borgermøde om Planstrategi 2023

Der afholdes borgermøde om Planstrategi 2023 torsdag den 16. november kl. 19.00-21.00 på Kultunariet, Søndergade 12, 4690 Haslev.

Byrådet har den 12. oktober vedtaget forslag til Planstrategi 2023 til offentlig høring. Forslag til Planstrategi 2023 sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden fredag den 13. oktober til og med søndag den 10. december. 2023.

Planforslaget kan i hele perioden ses på bibliotekerne i borgerservicecentre og på Faxe Kommunes hjemmeside.