Detailhandelsanalyse 2022 i offentlig høring

Plan & Kulturudvalget har godkendt at sende Detailhandelsanalysen 2022 i offentlig høring med henblik på kommentering af analysen og dens anbefalinger.

Detailhandelsanalysen 2022 findes nedenfor.

Ved vedtagelsen af Kommuneplan 2021 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en ny analyse af handelslivet i Faxe Kommune. Detailhandelsanalysen vil udgøre et grundlag for kommuneplanlægningen og skal bidrage som vidensgrundlag for handelslivets øvrige aktører, herunder forretningsdrivende, grundejere og erhvervsdrivende. Analysen skal desuden bidrage til grundlaget for en politisk stillingtagen til konkrete butiksprojekter og ny planlægning for detailhandel.

Hvis du ønsker at indgive et høringssvar, skal dine bemærkninger være modtaget af Faxe Kommune senest mandag den 1. august 2022. Send en mail til kommunen@faxekommune.dk eller et brev til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, att. Center for Plan & Miljø.

Når den offentlige høring er gennemført, vil de indkomne bemærkninger indgå i det videre arbejde.