Etablering af drængrøft som tilkobles eksisterende dræn

Faxe Kommune har modtaget en ansøgning fra ejer af Agerstedvej 8, 4690 Rønnede, som ønsker at etablere en åben drængrøft på sin ejendom.

Grøften ønskes primært etableret som en erstatning af et eksisterende dræn på grunden, som ligger parallelt med den ønskede grøft, men som ikke længere er funktionsdygtigt.

Den nye grøft ønskes tilsluttet et eksisterende dræn på nabomatriklen. Det gamle dræn – som grøften skal erstatte – leder til samme dræn.

Projektbeskrivelsen kan ses i det nedenstående bilag.

Høring

Projektforslaget sendes hermed i fire ugers offentlig høring i henhold til vandløbslovens bestemmelser.

Høringssvar skal fremsendes senest den 15. juli 2024 til Faxe Kommune, Natur og Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev eller naturogmiljoe@faxekommune.dk

Eventuelle høringssvar vil indgå i den videre sagsbehandling.

Bilag