Fjernvarmeforsyning af bolig- og erhvervsområde ved Lysholm Alle

Haslev Fjernvarme har fremsendt ansøgning om fjernvarmeforsyning af bolig- og erhvervsområde ved Lysholm Alle.

Projektforslaget er i høring til den 9. februar 2023.

Eventuelle bemærkninger skal senest den 9. februar 2023 fremsendes til Faxe Kommune - enten med brev til Frederiksgade 9, 4690 Haslev eller via e-mail kommunen@faxekommune.dk.