Fjernvarmeforsyning af Egedevej-området

Faxe Fjernvarmeselskab har fremsendt ansøgning om fjernvarmeforsyning af Egedevej-området.

Projektforslaget er i høring til den 15. juni 2022.

Eventuelle bemærkninger skal senest den 15. juni 2022 fremsendes til Faxe Kommune - enten med brev til Frederiksgade 9, 4690 Haslev eller via e-mail kommunen@faxekommune.dk.