Forudgående offentlighed i forbindelse med tillæg til Royal Unibrew miljøgodkendelse

Royal Unibrew A/S, beliggende på Faxe Alle 1, 4640 Faxe, har indsendt en ansøgning om tillæg til deres eksisterende miljøgodkendelse fra 28. juni 2023, på grund af ændrede forhold. Projektet omfatter bygningsmæssige udvidelser samt anlægsmæssige ændringer.

Der ansøges om en udvidelse af deres høj- og lavlager, flytning af råvarelager, etablering af tomflaskelager og af en ny kolonne til sodavandstapperi.

Det er Faxe Kommune, Center for Plan og Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, der er godkendelsesmyndighed.

I forbindelse med udarbejdelsen af tillægget, foretages en forudgående offentlig høring, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 18. Enhver har ret til i forbindelse med høringen, at se ansøgningsmaterialet og kommentere på ansøgningen, i perioden den 24. maj 2024 til 14. juni 2024.

Frem til den 14. juni 2024 er det muligt, at anmode om, at få tilsendt et udkast til afgørelse, når
dette forelægger. Efter udkastet er modtaget, har man en frist på 2 uger til at kommenterer det.
 
Anmodning om at se ansøgningsmaterialet og/eller at få tilsendt udkastet når det forelægger, skal rettes til Faxe Kommune, Center for Plan og Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, via digitalpostkasse eller pr. mail til naturogmiljoe@faxekommune.dk. Eventuelle spørgsmål og kommentarer, skal ligeledes rettes til Center for Plan og Miljø.