Høring af nyt regulativ for erhvervsaffald

Ændringer i affaldsbekendtgørelsen gør, at kommunerne nu har mulighed for at indsamle genanvendeligt affald fra virksomheder, der har en affaldsproduktion, som i art og mængde svarer til en husholdning. Det er frivilligt for kommunerne at tilbyde ordningen, og det er ligeledes frivilligt for virksomheder at benytte sig af ordningen.

Kommunen må ikke lave specialløsninger rettet mod private virksomheder, og indsamlingen skal foregå til markedspris. I praksis betyder det, at virksomheder har mulighed for at benytte de affaldsordninger, som Faxe Kommune allerede tilbyder kommunens private husstande. Faxe Forsyning vil gerne tilbyde deres ordninger til virksomhederne i Faxe Kommune og har udregnet markedsprisen til den almindelige pris + et overskudstillæg på 10 procent. 

Virksomheder er i forvejen forpligtet til at sortere og genanvende deres affald. Ordningen skaber derfor ikke nye krav til virksomheder. Det er Center for Plan & Miljøs vurdering, at ordningen vil gøre det nemmere for virksomhederne at sortere deres affald og dermed bidrage til den grønne omstilling.

Ordningen kræver en ændring i regulativet for erhvervsaffald, hvori der bliver tilføjet, at ordninger for genanvendeligt affald i regulativet for husholdningsaffald bliver tilbudt virksomheder, der har en affaldsproduktion, der i art og mængde svarer til en husholdnings.

Høring af regulativet

Før vi kan indføre nye affaldsordninger, skal vi ændre regulativet for erhvervsaffald, da det regulativet sætter nemlig rammerne og reglerne for ordningerne. Når vi ændrer i regulativet, skal vi sende det i høring og du har her mulighed for at komme med kommentarer og bemærkninger til den nye affaldsordning. Du skal være opmærksom på, at indsendte høringssvar vil blive en del af sagsfremstillingen.

Regulativet for erhvervsaffald er i høring fra 14.december 2022 til og med den 16. januar 2023. Du kan komme med kommentarer til regulativet ved at sende dem pr. mail til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til Faxe Kommune, Center for Plan & Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Kommentarerne skal være modtaget hos Faxe Kommune senest den 16.01.2023. Herefter behandler vi de indkomne høringssvar, og sagen vil blive afgjort i Teknik- & Miljøudvalget i Faxe Kommune.