Høring af tilladelse til regulering og opstemning af en skovgrøft i Vesterskov ved Vemmetofte Kloster.

Faxe Kommune ønsker at meddele tilladelse til regulering og opstemning af en skovgrøft i Vesterskov ved Vemmetofte Kloster. Skovgrøften er tilløb til Kilde Å. Kommunen har derfor udarbejdet et udkast til en tilladelse efter
Vandløbsloven.

Høring:

Udkastet sendes i fire ugers offentlig høring frem til den 6. november 2020

Høringssvar skal sendes til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.