Høring forud for nedlæggelse af stiforløb på den private fællesvej Klintevej, Faxe Ladeplads

Faxe Kommune har modtaget en anmeldelse om nedlæggelse af den sti, som forløber på den private fællesvej, Klintevej, som er beliggende over matrikel 2g, Ll. Favrby By, Hylleholt.
Klintevej 31 har et ønske om at vejarealet kan indgå som en del af denne ejendom.

Høring
Inden Faxe Kommune tager stilling til en eventuel nedlæggelse af stien efter Naturbeskyttelsesloven, skal kommunen vurdere stiens rekreative betydning. I den forbindelse vil kommunen gerne høre dine bemærkninger til dette. Du bedes derfor senest den 30. nov. 2020 sende dine bemærkninger til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller Faxe kommune, Natur & Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Bilag kan læses herunder