Kystbeskyttelse Strandstræde

Klagefrist 31. maj 2024

Faxe Kommune meddeler tilladelse til kystbeskyttelse af ejendommene Strandstræde 1 og 3, 4654 Faxe Ladeplads.

Afgørelserne i tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 31. maj 2024. Klagevejledninger er anført i tilladelsen.