Nu har du mulighed for at indkomme med ønsker til Faxes nye Kommuneplan 2025

Nu har du mulighed for at indkomme med ønsker til Faxes nye Kommuneplan 2025

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der konkretiserer kommunalbestyrelsens mål for udviklingen og arealanvendelsen i hele kommunen. Den bygger på byrådets visioner og den dertilhørende planstrategi. Nu skal Faxes kommuneplan revideres frem mod 2026. Du har derfor nu mulighed for at indgive ønsker til kommuneplanens indhold.

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen foreskriver hvor og hvordan det er muligt at udlægge areal til for eksempel byudvikling, erhverv, offentlige formål med videre. Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Vores seneste kommuneplan er vedtaget slut 2021, hvilket vil sige, at vi forventer at være klar med en ny kommuneplan i slutningen af 2025.

Du kan indkomme med ønsker

Hvis man har ønsker til nye boliger eller lignende, som forudsætter en bestemmelse/arealudlæg i kommuneplanen, kan man nu indsende disse ønsker til kommunen. Ønsker vil blive taget med i det videre arbejde med kommuneplanen.

Da kommuneplanen skal sikre en helstøbt udvikling af kommunen, er det ikke bestemt på forhånd om ønsket kan optages i kommuneplanen eller i hvilken form det i givet fald kan indgå. Ønsker til kommuneplan 2025 kan sendes til kommuneplan@faxekommune.dk. Man må meget gerne medsende kort over området samt en kort beskrivelse af hvad man ønsker. Ejer man ikke selv arealet skal dette fremgå.

Ønsker kan indsendes frem til 1. juni 2024. Ønskerne vil blive fremlagt politisk, i forhold til, om ønskerne skal indgå i den videre udarbejdelse af kommuneplanen.